Διεύθυνση:
Ιωαννίνων  10 - 12   Κολωνός
Τηλ. 2130363110 - 6971552531


Ωράριο λειτουργίας
Καθημερινά     
7:00 -13:00
Δευτ-Τετ-Πέμ  18:00 -20:00

 

Το Διαγνωστικό Κέντρο "ΙΑΤΡΟΡΑΜΑ" έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
Αριθμός Πιστοποιητικού:  ΣΔΠ 6031/17

POWERED BY SigmaWeb's SiteBuilder